Junttan PM 20 LC | Kantolan Paalutus Oy

Junttan PM 20 LC

Junttan PM 20 LC -paalutuskone on suunniteltu lyöntipaalutukseen. Maksimi paalunpituus lyöntipaalutuksessa on 18 metriä, kun käytetään HHK4/6A hydraulista järkälettä.